Zásady saunování

  • Vytisknout

Saunování

Saunování jako proces očisty a posílení organismu by mělo splňovat některá základní kritéria. Je až s podivem, jak velmi nekvalitně a neodborně se většina lidí v naší zemi saunuje. Pravda, v našich zeměpisných šířkách se můžeme obhajovat tvrzením, že saunování není naší kulturní tradicí, ale personál, který v každé sauně pracuje, by měl pravidelně seznamovat návštěvníky se správným postupem saunování. Tím bychom předešli různým stížnostem návštěvníků na následné bolesti hlavy, nevolnost, závratě, vyčerpání apod. K těmto nepříjemným stavům dochází především v důsledku neznalosti základních pravidel saunování. Vždyť sauna jako taková je určená především pro „povznesení ducha a posílení těla“. To znamená, že saunování by mělo probíhat nenásilně, doprovázeno příjemnými pocity a následnou kladnou odezvou organizmu.

Popis saunování

Správné saunování má především tyto kladné vlastnosti:

Před samotným vstupem do sauny by se měl každý návštěvník řádně osprchovat a především osušit, aby do samotného prostoru potní místnosti nevnikalo mnoho vlhkosti. Relativní vlhkost v potní místnosti by se měla pohybovat kolem 15% a průměrná teplota kolem 90°C. Tyto hodnoty jsou důležité především z důvodu dobré snesitelnosti prostředí uvnitř potní místnosti. Doba pobytu v sauně je velmi individuální a měla by se řídit především subjektivními pocity každého jedince. Pokud začínají člověka pálit boltce uší, špička nosu, lícní kosti, bradavky, konečky prstů, či se mu špatně dýchá, je nejvyšší čas odejít nebo se přemístit na nižší lavici. Teoreticky by měl člověk vydržet kolem 15-20 min. Teprve po této době se totiž teplota tělesného jádra zvýši asi o 1,5 - 2°C a začíná docházet k ničení choroboplodných zárodků a virů. V podstatě si uměle vytvoříme zvýšenou teplotu.

Nejlepší poloha je v leže, případně v sedě tak, abychom nohy měli přibližně ve stejné výšce, jako sedíme. Klasický a často prováděný sed v podobné pozici jako na běžné židli není příliš vhodný. Může docházet k velkému rozdílu teplot mezi chodidly a hlavou saunujícího se člověka. Tento rozdíl teploty dosahuje i několika desítek °C. Takový rozdíl teploty není pro lidský organismus přirozený a dochází k velkému namáhání termoregulačních mechanismů. U některých jedinců se proto může tato nedostatečnost projevit závratěmi nebo bolestmi hlavy. Dobré je také provádět během pobytu masáž nebo minimálně drhnutí povrchu těla různými, k tomu účelu uzpůsobenými, pomůckami (kartáče, houby apod.). Tato činnost pomáhá otevírat kožní póry a vyplavovat nečistoty z kůže a podkoží, zároveň urychluje pocení a tím i zlepšuje termoregulaci.

Před vstupem do ochlazovacího bazénku by mělo být samozřejmostí osprchování se teplou vodou. Jinak přeneseme veškeré vypocené „nečistoty“ do ochlazovací lázně a obšťastníme jimi všechny, kteří přijdou po nás. Za tento prohřešek hrozí minimálně vyhoštění ze sauny!

Do ochlazovací lázně vstupujeme s rozvahou a pozvolna. Není příliš vhodné do bazénku rovnou skočit. Toto platí především pro starší osoby, ale také pro některé sportovce. Dochází zde ke skokovému nárůstu krevního tlaku. V některých publikacích je uváděno až 360 torrů. Tento vysoký tlak může způsobit protržení narušené nebo jinak oslabené cévní stěny, čímž dojde ke krevnímu výronu, který může být nebezpečný. V ochlazovací lázni bychom měli projít třemi postupnými režimy. Ihned po vstupu nám začne být chladno. Cévní kapiláry v podkoží jsou roztažené a nastavené na režim co největšího odvodu tepla. Po vstupu do lázně se začnou rychle stahovat a doslova vtlačovat krev z podkoží do vnitřních orgánů. Dochází k "masáži" vnitřních orgánů a vyplavování různých možných usazenin do krevního řečiště. Zde nastává druhá fáze, kdy nám přestane být ve vodě chladno a cítíme se příjemně. Pocitu komfortu můžeme také napomoci tím, že se ve vodě nebudeme pohybovat. Vrstvička vody těsně kolem těla se ohřeje a únik tepla z organismu není tak razantní.

Teprve ve třetí fázi, kdy nám opět začne být chladno vystoupíme z lázně a přejdeme do odpočívárny, kde se zabalíme do prostěradla nebo deky a v klidu, nebo příjemném hovoru nad sklenici nějakého dobrého pití (pozor na alkohol) posečkáme, až pominou veškeré průvodní jevy, jako např. pocit chladu, pocení, mírné závratě apod. Organismus se postupně vrací do běžného provozního režimu. Tato fáze může trvat 10 - 20 minut. Teprve potom celý postup opakujeme. Opakovat celý proces stačí 2x až 3x, celková doba trvání je přibližně 1,5 - 2 hodiny. Pokud se saunování provádí odborně a s citem, je výsledkem příjemný pocit uvolnění a lehké únavy.

Kdy je saunování vhodné

Kdy je saunování nevhodné nebo zakázané